خودکاری که عراقچی به سمت کری پرتاب کرد + فیلم

خودکاری که عراقچی به سمت کری پرتاب کرد

افشاگری یکی از اعضای مذاکره کننده تیم هسته ای ایران: عباس عراقچی خودکار را به سمت جان کری پرت کرد!