سنگسار پیرمرد موصلی به دست داعش + عکس

سنگسار پیرمرد موصلی به دست داعش