فیلم پولدار های تهران چگونه زندگی می کنند

235

گزارشی از شبکه پرس تی وی در رابطه با نحوه زندگی افراد مرفه در تهران بخصوص در مورد مسکن و اتومبیل.

ادامه خواندن فیلم پولدار های تهران چگونه زندگی می کنند