ماجرای توهین سناتور آمریکایی به ظریف در توئیتر

توهین سناتور آمریکایی به وزیر خارجه ایران در «توئیتر» + پاسخ ظریف

ماجرای توهین سناتور آمریکایی به ظریف در توئیتر

ماجرای توهین سناتور آمریکایی به ظریف در توئیتر

ادامه خواندن ماجرای توهین سناتور آمریکایی به ظریف در توئیتر