افشاگری مبینا نصیری مجری ممنوع التصویر تلویزیون

دردسرها و جنجال های گفتن کلمه جیگر در برنامه زنده توسط مبینا نصیری و مشکلات پیش آمده برای وی!

افشاگری مجری زن تلویزیون که به خاطرجنجال کلمه “جگر” ممنوع التصویر شد

افشاگری مبینا نصیری مجری ممنوع التصویر تلویزیون

ادامه خواندن افشاگری مبینا نصیری مجری ممنوع التصویر تلویزیون